โค้ชเหว่ง Trade SetUp

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชเหว่ง

Trade Set Up 
“ทำกำไรใน 3 นาที”

เทคนิคการทำกำไรแบบฉับไว ซื้อแล้วขึ้นเลยโดยศึกษาพฤติกรรมหุ้น หาจุด CP ในการเข้าซื้อที่ดีที่สุด

VDO ประกอบการเรียนรู้

0350 Trade Setup Day Trade Part 1 โดย โค้ชเหว่ง 22-06-2019
0351 Trade Setup Day Trade Part 2 โดย โค้ชเหว่ง 29-06-2019
 
Download Template (coming soon)

โค้ชรัฐ Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชรัฐ

Trade Set Up 
“Play Safe & DW”

เทคนิคการเทรดแบบปลอดภัย ด้วยการดูรูปแบบกราฟที่สำคัญ (Technical Chart Pattern) เป็นหลัก

VDO ประกอบการเรียนรู้

0342 TRADE SETUP PLAY SAFE โดย โค้ชรัฐ

Download Template (coming soon)

โค้ชโก๋ Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชโก๋

Trade Set Up 

“Sniper Trade”

เทคนิค การเทรดแบบ snipertrade ด้วยการอ่านพฤติกรรม Bid – Offer

VDO ประกอบการเรียนรู้

0347 Trade Setup Swing Trade Part 1 โดย โค้ชโก๋ 08-06-2019
0349 Trade Setup Swing Trade Part 2 โดย โค้ชโก๋ 15-06-2019
Download Template (coming soon)

โค้ชเอ๋ Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชเอ๋

Trade Set Up 
“Tfex สาย Day Trade”

เทคนิค การเทรดแบบ day trade ในการหากระแสเงินสดภายในวัน

VDO ประกอบการเรียนรู้

Trade Setup Day Trade TFEX โดย โค้ชเอ๋ 16-11-2019
0332 Mindset และ Money Management เพื่อความสำเร็จในการเทรด TFEX โดย โค๋ชเอ๋ 16-03-2562

Download Template (coming soon)

โค้ชป๊อป Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชป๊อป

Trade Set Up 

  เทคนิค การเทรดแบบไม่เฝ้าหน้าจอ กินใหญ่ โดยใช้ทฤษฎีดาว dow theoryและเสันEMA (Exponential Moving Average) ในการตัดสินใจ
 

VDO ประกอบการเรียนรู้

0326 TFEX Technical Mindset ในการเทรด TFEX โดย โค้ชป๊อบ (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
0327 TFEX Technical Trade setupTFEX Fighter โดย โค้ชป๊อบ (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
Download Template (coming soon)