โค้ชเหว่ง Trade SetUp

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชเหว่ง

Trade Set Up 
“ทำกำไรใน 3 นาที”

เทคนิคการทำกำไรแบบฉับไว ซื้อแล้วขึ้นเลยโดยศึกษาพฤติกรรมหุ้น หาจุด CP ในการเข้าซื้อที่ดีที่สุด

VDO ประกอบการเรียนรู้

0316 Day Trade trade set up for scalping (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
0317 Day Trade พฤติกรรมการซื้อขายหุ้นใหญ่ (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
0318 Day Trade Bid offer 3 นาทีเห็นกำไร (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
Download Template (coming soon)

โค้ชรัฐ Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชรัฐ

Trade Set Up 
“Play Safe & DW”

เทคนิคการเทรดแบบปลอดภัย ด้วยการดูรูปแบบกราฟที่สำคัญ (Technical Chart Pattern) เป็นหลัก

VDO ประกอบการเรียนรู้

  • Trade Set Up โค้ชรัฐ coming soon
Download Template (coming soon)

โค้ชโก๋ Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชเอ๋ Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชเอ๋

Trade Set Up 
“Tfex สาย Day Trade”

เทคนิค การเทรดแบบ day trade ในการหากระแสเงินสดภายในวัน

VDO ประกอบการเรียนรู้

0328 TFEX Technical Trader Setup TFEX Around The world โดย โค้ชเอ๋ (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
0332 Mindset และ Money Management เพื่อความสำเร็จในการเทรด TFEX โดย โค๋ชเอ๋ 16-03-2562
Download Template (coming soon)

โค้ชป๊อป Trade Set Up

VDO แนะนำTrade SETUP

โค้ชป๊อป

Trade Set Up 

  เทคนิค การเทรดแบบไม่เฝ้าหน้าจอ กินใหญ่ โดยใช้ทฤษฎีดาว dow theoryและเสันEMA (Exponential Moving Average) ในการตัดสินใจ
 

VDO ประกอบการเรียนรู้

0326 TFEX Technical Mindset ในการเทรด TFEX โดย โค้ชป๊อบ (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
0327 TFEX Technical Trade setupTFEX Fighter โดย โค้ชป๊อบ (VDO นี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น)
Download Template (coming soon)