จุดเริ่มต้นของการเกิดวิกฤติในประเทศอาเจนตินา

จุดเริ่มต้นของการเกิดวิกฤติในประเทศอาเจนตินา
788 Views

ในอดีตอาเจนตินาถือเป็นมหาอำนาจอับดับที่ 5 ของโลก แต่ด้วยการบริหารประเทศที่ผิดพลาด ได้นำพาประเทศไปสู่วิกฤติหนี้สิน และเงินเฟ้อในที่สุด

จุดเริ่มต้นเริ่มมาจากในปี  คศ.1983  รัฐบาลทหารได้คืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้ง โดยนายราอูล อัลฟองซินได้คะแนนเสียงข้างมาก จึงเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

แต่ภายใต้การบริหารเศรษฐกิจของนายราอูล อาเจนติน่าประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ไม่มีรายได้ไปจ่ายหนี้ที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นสูงถึงปีละ 3,300% ส่งผลให้นายราอูล ไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ต้องลาออกก่อนครบกำหนดเพียง 6 เดือน

 ต่อมาในปี  ค.ศ. 1989 รัฐบาลที่เข้ามาบริหารถัดมาคือ นายคาร์ลอส ซามูล เมเนม  นายคาร์ลอส ได้พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำด้วยการเปิดประเทศให้เป็นเสรีการค้าการส่งออก เน้นเชิญชวนต่างชาติมาลงทุน โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้คงที่ที่ 1 เปโซ ต่อ 1 ดอลล่าสหรัฐ จากการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ไว้เท่านี้ ถือได้ว่าเป็นการกำหนดมูลค่าที่แข็งค่าเกินกว่าที่มันจะเป็น

ทำให้ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก ไม่สามารถส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้ รายได้จึงลดลง และยังส่งผลต่อไปยังรายได้ของรัฐบาลอีกด้วยเนื่องจากไม่สามารถที่จะเก็บภาษีได้  รัฐบาลจึงไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้ที่ไปกู้มาตั้งแต่สมัยของประธานาธิปดีคนก่อน จำนวนหลายพันล้านดอลลาร์

และในปี  1999 รัฐบาลที่ได้เขามาบริหารต่อคือ ประธานาธิปดีเฟอร์นานโด เดลารัว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลนายเมเนม และรัฐบาลคนก่อนหน้าได้ทำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินหรือปัญหาคอรัปชั่น

โดยวิธีการที่นายเฟอร์นานโด เดลารัว  ใช้ในการแก้ปัญหาประเทศ คือรัฐบาลได้ทำการยื่นขอกู้เงินจาก IMF  โดยจุดประสงค์เพื่อที่จะนำมาบริหารประเทศ  แต่ IMF มีเงื่อนไขการให้กู้ว่า อาเจนติน่าต้องตัดค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศออก อาธิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการประชาชนในด้านต่างๆ  เพื่อแลกกับเงินกู้จำนวน 8 พันล้านดอลลาร์

ในภายหลัง รัฐบาลยังได้ถูกบีบบังคับจากสภาวะที่ค่าเงินแข็งค่ามากจนเกินไป[คล้ายปี 2540 บ้านเรา] จึงมีความจำเป็นที่ต้องยกเลิกการคงที่ค่าเงิน ค่าเงินของประเทศอาเจนตินาจึงอ่อนลงอย่างมาก  กระทบให้หนี้สินต่อ GDP เพิ่มขึ่นจาก ร้อยละ 50 ไปเป็นร้อยละ 90

รัฐบาลจึงพยายามแก้ปัญหาภายในประเทศด้วยการ มีนโบายพิมพ์เงินเพื่อหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) แต่ผลลัพธ์ไม่เป็นดังคาดหวัง เงินเฟ้อจากการพิมพ์เงินพุ่งสูงขึ้นจนรัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมได้ โดยสูงขึ้นร่วม 1000 ถึง 2000  % ต่อปี

ซึ่งวิธีการต่างๆที่นายเดลารัวใช้ ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาใดๆภายในประเทศได้ ซ้ำร้ายยังสร้างปัญหาเพิ่มเติม และในปี พศ. 2001 ได้มีกลุ่มคนได้ออกมาประท้วงหน้าทำเนียบขาว เพื่อที่จะไล่นายเดรารัวออก จากการที่ไม่สามารถบริหารประเทศให้พ้นจากภาวะวิกฤติได้

รัฐบาลของอาเจนตินาจึงตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางอำนาจเป็นระยะเวลาหลายปี

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541%E2%80%932545