เริ่มต้นเทรด DW (part1)

156 Views

ก่อนการเทรด DW ต้องศึกษาความรู้พื้นฐานของ DW และค่าต่างๆ ที่ต้องพิจารณาก่อนเลือก DW มาเทรด ซึ่งแต่ละคนอาจจะเลือกไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแผนการเทรดของแต่ละคน ขนาดไม้และจำนวนไม้ (Money Management) ในการเข้าซื้อ รวมถึงระยะเวลาในการถือ DW เป็นต้น

สำหรับค่าสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการเทรด DW คือ

1.Effective Gearing

ค่า Effective Gearing หรืออัตราทด คือ ค่าที่บอกว่า DW จะขยับไปกี่เท่าของหุ้นอ้างอิง เช่น DW ที่มีอัตราทด 5 เท่า หมายความว่าหากหุ้นอ้างอิงบวก 5% ราคา DW จะบวกไป 25% ซึ่งโดยปกติ DW โดยส่วนใหญ่จะมีอัตราทดตั้งแต่ 3-12 เท่า

2.Sensitivity

Sensitivity คือ ค่าที่บอกความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ระหว่างหุ้นอ้างอิงและ DW โดยแบ่งคร่าวๆ เป็น 3 กรณี ดังนี้

  • Sensitivity ใกล้เคียง 1 : การเคลื่อนที่ของหุ้นอ้างอิงและ DW จะเป็น 1:1 คือ หุ้นอ้างอิงขยับไป 1 ช่อง DW ก็จะขยับ 1 ช่อง
  • Sensitivity ใกล้เคียง 2 : DW จะเกิดการข้ามช่อง หมายความว่าหากหุ้นอ้างอิงขยับ 1 ช่อง DW จะขยับ 2 ช่อง (ข้ามช่อง)
  • Sensitivity ใกล้เคียง 0.5 : กรณีนี้ DW จะเกิดการซ้ำช่อง หมายความว่าหุ้นอ้างอิงต้องขยับ 2 ช่อง DW ถึงจะขยับ 1 ช่อง

ดังนั้น การเลือก DW ที่มี่ค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงง่ายขึ้น

3.Time Decay

โดยปกติ DW ราคาจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป วิธีการดูอย่างง่ายๆ คือ การดูจากตารางราคา ซึ่งจะบอกว่า ถือกี่วัน DW ราคาถึงจะลดลง สำหรับมือใหม่อาจเลือกเฉพาะ DW ที่มีค่า Time Decay ต่ำๆ ไว้ก่อน เช่นเลือก DW ที่ถือได้อย่างน้อยๆ 4-5 วัน แต่ทั้งนี้ DW ที่มีค่า Time Decay ต่ำ มักจะมีค่า Effective Gearing ต่ำไปด้วย

สำหรับตอนหน้าจะยกตัวอย่างการเลือก DW เพื่อใช้ในการเทรด

  • สรัช จันทร์บูรณะพินิจ