เริ่มต้นเทรด DW (2)

169 Views

ตอนที่แล้วพูดถึงค่าเบื้องต้นที่สำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือก DW สำหรับตอนนี้จะยกตัวอย่างการเลือก DW เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

ตัวอย่างการเลือก DW บนหุ้น KTC (ค่าย 01)

จากตารางจะพบว่า DW บนหุ้น KTC ฝั่ง CALL จะมี 4 ตัว จากที่กล่าวในบทความตอนที่แล้ว ว่าเพื่อให้การควบคุมความเสี่ยงในการเทรดง่ายขึ้น ควรเลือก DW ที่มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 ดังนั้น จะเหลือเพียง 2 ตัว คือ KTC01C2007A และ KTC01C2007B จากตารางจะเห็นว่าซี่รีย์ B มีค่า Effective Gearing สูงกว่าซี่รี่ย์ A แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่า Time Decay ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

เมื่อเข้ามาดูรายละเอียดตารางราคาจะเห็นว่า KTC01C2007A (Eff.Gearing = 3.03) จะถือได้ประมาณ 5-6 วัน ราคาถึงจะลดลง แต่ KTC01C2007B (Eff.Gearing = 4.35) จะถือได้ราว 2-3 วัน ราคาถึงจะลดลง

แบบนี้จะเลือก DW ตัวไหนดี ? คำตอบนี้ ไม่มีถูก ไม่มีผิด ขึ้นอยู่ผู้เทรด บางคนที่รับความเสี่ยงได้สูงและมั่นใจว่าหุ้น KTC จะปรับตัวขึ้นเร็วและแรงก็สามารถเลือก KTC01C2007B เพราะค่า Time Decay ที่เกิดขึ้นไม่สามารถวิ่งตามราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ หรือบางคนวิเคราะห์ว่าหุ้น KTC จะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อาจจะช้าหน่อย จึงเลือกเทรด KTC01C2007A ซึ่งสามารถถือได้นานกว่านั่นเอง

จากภาพตัวอย่างที่ผมเทรด KTC01C2007A เพราะคาดว่า KTC จะปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่ขึ้นเป็นเทรนด์ จึงเลือกเทรดซีรีย์ A โดยซื้อจำนวน 1,000,000 หน่วย และแบ่งขายทำกำไรตามแนวต่างๆ และเหลือไม้สุดท้ายในการถือรันจำนวน 400,000 หน่วย แต่ในบางครั้งก็เลือกที่เทรดทั้ง 2 ซีรี่ย์ โดยใช้กลยุทธ์ในการซื้อ ถือ ขาย ที่แตกต่างกันไป

  • สรัช จันทร์บูรณะพินิจ