“ ดูกราฟเป็น เห็น VA” - supertraderrepublic

“ ดูกราฟเป็น เห็น VA”

ดูกราฟให้เป้นเห็น VA

     นอกเหนือจาก กราฟ Technical แล้ว ถ้านักลงทุนพอที่จะอ่านการสะสม Volume จาก VA ได้บ้างก็จะพอสามารถประเมินทิศทางตลาด หรือหุ้นในแนวโน้มระยะสั้นหรือยาวได้ การลงทุนเมื่อเกิดขึ้นจริงใช้เงินลงทุนจริง มีมูลค่ามากพอ นั่นแสดงว่าคนที่มีเงินเยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม เข้ามาสนใจในทิศทางตลาดทั้งขาขึ้น-ขาลง หรือหุ้นตัวนั้นอย่างชัดเจน รายย่อยบางคนจะมองแค่มุมที่ตัวเองเสียเปรียบผู้เล่นฝ่ายต่างๆ แต่ถ้าเราพอที่จะเข้าใจว่าการลงทุนในปริมาณที่มีมูลค่าแล้ว และได้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าไม่มีการทำราคาขึ้นไปจะกระจายของออกไม่ได้ หรือแม้กระทั่งราคาไหลลงไปจากแนวสะสม Volume จะเกิดการขาดทุนจำนวนมาก

     ดังนั้น เราย่อมจะพอประเมินกราฟ Technical ได้คร่าวๆ ว่าจะมีโอกาสที่ราคาจะไปที่จุดใดของเทคนิค การใช้กราฟเทคนิคร่วมกับการอ่าน VA จึงมีส่วนสำคัญที่เราจะเห็นมิติที่ลึกลงไปในการลงทุนของเรา แล้วยิ่งถ้ากราฟคอนเฟิร์ม จุดเข้าจุดเดียวกับ VA ยิ่งจะทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้น เพราะกราฟเทคนิคคือจุดเข้า แล้วมี VA ที่เกิดจากการลงทุนจริงคอยสนับสนุน

     แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆ ย่อมไม่มีทางถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ท้ายที่สุดเราต้องมีการตัดขาดทุนที่ชัดเจนเมื่อผิดทาง เช่น กราฟหลุดแนวรับหรือการที่ราคาไหลเข้ากรอบแนวสะสมของ VA

By… ตะวัน  วิริยหมั่นกิจ