PESTEL Analysis - supertraderrepublic

PESTEL Analysis

หลังจาก สัปดาห์ก่อนที่ ผมได้เขียนเกี่ยวกับการนำ Swot analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ บริษัทที่เราสนใจ วันนี้ ผมจะนำ เอา หลัก pestel ใช้ในการประยุกต์ ในส่วนของปัจจัยภายนอกของ swot คือ ส่วนที่เรียกว่า opportunity และ threat

โดย Pestel เป็นตัวย่อของภาษอังกฤษ แต่ล่ะตัว เดี๋ยววันนี้ผมมาเขียนอธิบาย ปัจจัยแต่ละตัวว่าส่งผมยังไงบ้าง

1.Politica(P) ปัจจัยด้านการเมือง

เป็นปัจจัยที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ว่า รัฐบาลจะมีนโยบายสำคัญๆ ในการ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร ส่งผลบวกหรือผลลบ ต่อ หุ้นที่เราสนใจ รวมไปถึงนบายของรัฐที่แสดงถึงความสัมพันกับต่างประเทศ เพื่อทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นได้  นอกจากนี้ เราสามารถมองถึง ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ว่ามีปัญหาบ่อยหรือไม่ มีการทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยของประชาชน ซึ่งสามารถนำมาซึ่งการเกิดการประท้วงภายในประเทศได้ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมองประเทศเราเป็นลบ และไม่กล้าที่จะลงทุนได้

2.Economic(E)ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นหนึ่งอีกตัวแปรสำคัญมากในการวิเคราะห์บริษัท และมีหลายสิ่งในปัจจัยเศรษฐกิจที่เราควรให้ความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น

-ตัวเลข GDP ภายในประเทศจะเป็นบวกหรือเป็นลบ ในแต่ละไตรมาส

-อัตราการว่าง มีเพิ่มขึ้นหรือลดลง

-อัตราดอกเบี้ย เป็นอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสนใจอยู่หรือไม่

-หนี้สินภายในประเทศ รวมถึงตัวเลข NPL

3.Social(S)ปัจจัยด้านสังคม

เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆของคนในประเทศ ว่าเป็นแบบใด

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ สามารถนำมาคิดต่อว่ามีผลต่อบริษัทที่เราสนใจอยู่หรือไม่

เช่น พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า แต่ละ เพศ ช่วงอายุ ภูมิภาค ต่างกันออกไป บริษัทที่เราสนใจ สามารถพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์และครอบคลุม สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่

4.Technology(T) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

เป็นการวิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ส่งผลบวกต่อ หุ้นที่เราสนใจหรือไม่

บริษัทที่เราสนใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว นำมาพัฒนาหรือวิจัยต่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้หรือไม่ นอกจากนั้นมองว่า นำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นสามารถทำให้บริษัทเราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นรหรือไม่ เป็นต้น

5.Environment(E) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยนี้ เราต้องมองไปถึง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอกาศว่าเป็นอย่างไร

หุ้นที่เราสนใจมีความเกี่ยวข้อง จะประโยชน์อะไรจากสภาพแวดล้อม แบบประเทศไทยหรือไม่

หุ้นที่เราสนใจ จะได้รับผลกระทบอะไร ถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้น

6.Legal(L) ปัจจัยด้านกฎหมาย

สิ่งที่เราวิเคราะห์ต่อคือ บริษัทที่เรากำลังศึกษา มีปัจจัยบวกกับกฎหายบ้านเรา

หรือ มีข้อจำกัดอะไร มาส่งผลลบหรือไม่

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆนักลงทุนจะสามารถนำ Pestel analysis ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้ในอนาคตนะครับ

  • PT พูม พิทวัส เกียรติวีรชน