อุปสรรคของภาคการเกษตร - supertraderrepublic

อุปสรรคของภาคการเกษตร

อุปสรรคของภาคการเกษตร

ประเทศไทยมีบุคลากรที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณ 20 ล้านคน

ปัญหาอย่างหนึ่งของเกษตรกรบ้านเราคือ การไม่สามารถคาดการณ์ ราคาของผลผลิตได้ ทำให้เกิดเหตุการณ์เวลาราคาผลผลิตทางการเกษตรตลาดโลกอยู่สูง ทุกคนหันมาเพาะปลูกพืชแบบเดียวกันหมด เวลาราคาตลาดโลกตกต่ำ ก็โทษรัฐบาล ปิดถนน เผาผลผลิตทางการเกษตรประท้วง ทำให้ภาครัฐต้องมาใช้เงินภาษีในการอุ้มราคา ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาขั้นต่ำ หรือการรับจำนำ

เสียทั้งงบประมาณประเทศ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยรวม แต่เป็นการอุ้มฐานเสียงเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลต่อไป

ผมว่าสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงยากจน มีหลากหลายสาเหตุ ได้แก่

– การไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือที่ดิน

– การถูกควบคุม supply chain โดยบริษัทขนาดใหญ่

– ทัศนคติที่พึ่งพาโชคชะตามากกว่าความเป็นวิทยาศาสตร์

– การไม่เข้าใจเรื่อง demand และ supply ในสินค้า ทำให้เข้าใจว่า การกำหนดราคาเป็นหน้าที่ของภาครัฐ

ซึ่งในความเป็นจริง ภาครัฐไม่ได้มีส่วนในการกำหนดราคา กฏของ อุปสงค์และอุปทานต่างหาก ผสมกับการ speculation ในตลาด commodities คือตัวกำหนดราคา

ตราบใดที่ประชากรภาคเกษตรยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ ต่อให้เป็นรัฐบาลชุดไหน ก็แก้ไขปัญหาความยากจนไม่ได้

ถ้าเรามีตลาดสินค้าล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความรู้ในการ hedging มากพอ วันนั้นคือทุกคนจะดูแลตัวเองได้ ไม่ใช่ต้องให้รัฐมาคอยอุ้มแบบนี้

รัฐบาลไทยเคยประสบปัญหาในการใช้เงินสำรองของประเทศเพื่อไปอุ้มค่าเงินบาทในสมัยวิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 และสุดท้ายก็พ่ายแพ้ราบคาบ

===================================

ผมมีแนวความคิด เคยจะทำ มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ทางการเงิน ทำเรื่องไปที่หน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่อง personal finance ในภาคครัวเรือน และ commodities hedging ในภาคการเกษตร

กับถูกเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบว่าเป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงภาษี

ผมได้ยินแล้วหงุดหงิด เลยพาลไม่ทำเอาดื้อๆตอนนั้น

แต่ความคิดยังอยู่ในหัวตลอดเวลา ว่าถ้าวันไหนมีโอกาส
ผมอยากให้ความรู้คนทางการเงินแบบฟรีๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนภาคเกษตรกรรม

เพราะผมเชื่อว่า การสร้างความรู้ที่ถูกต้อง อาจเป็นปัจจัยเดียวที่เหลืออยู่ในการทำให้คนไทยพ้นจากความยากจน ไม่ใช่การแจกเงินเปล่าๆ แบบที่เราเห็นในทุกวันนี้

  • โค้ชซัน กระทรวง  จารุศิระ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค