ข้อแตกต่าง คุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ละประเทศ - supertraderrepublic

ข้อแตกต่าง คุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ละประเทศ

ข้อแตกต่าง คุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ละประเทศ

ภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน การกระจายรายได้ ระบบการจัดเก็บภาษี ระบบป้องกันการผูกขาด แนวทางส่งเสริม Start-Up การให้คุณค่าทางเศรษฐกิจในแต่ละวิชาชีพ ไม่เหมือนกัน

================================

คนเขียนหนังสือ BEST SELLER ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ เป็น Billionaire ได้ ในขณะที่คนเขียนหนังสือ BEST SELLER ในไทย ไม่มีทางไปถึงจุดนั้น

สิ่งที่แตกต่างกันคือ

1. ขนาดของตลาด JK.Rowling ขายหนังสือได้ทั่วโลก ดังนั้นลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จึงมีมูลค่ามหาศาล

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น เอาไปทำเป็นภาพยนตร์ เกมส์ ของที่ระลึก สถานท่องเที่ยว

3. กฏหมายการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีระดับการป้องกันสูง

4.,การให้คุณค่าทางอาชีพ นักเขียนถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยอมรับ แต่ถ้ามีเด็กคนไหน อยากเป็นนักเขียน อาจมีผู้ปกครองเตือนว่า อย่าทำเลย เดี๋ยวไส้แห้ง ( มีเกียรติ แต่ไม่ตอบโจทย์ในการทำเงิน )

================================

เด็กที่เรียนเก่งๆ หลายคนจะถูกปลูกฝังให้เป็น

1. หมอ
2. หมอฟัน
3. วิศวกร

เป็นคณะยอดนิยมสำหรับเด็กสายวิทยาศาสตร์ บางทีตัวเด็กยังไม่รู้เลยว่า จะเรียนไปทำไม รู้แค่ว่าผู้ใหญ่บอกมา

คณะครุศาสตร์ในสมัยที่ผมเรียน กลายเป็นคณะที่คะแนนต่ำสุดที่จะเข้าไปเรียนได้ หากอยากสอบติดจุฬา

================================

การให้คุณค่าในแต่ละวิชาชีพ มีผลสูงมากต่อการพัฒนาประเทศ

เพราะเรามัวให้คุณค่ากับบางอาชีพมากเกินไป เลยทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า มันสมองกระจุกตัว

เพราะทุกคนเรียนโดยพิจารณาจากความมั่นคงและค่าตอบแทน รวมทั้งคุณค่าที่สังคมมองเป็นหลัก

เลยทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ในตลาดแรงงาน

=================================

จากงานวิจัย ประเทศที่เกิด มีผลทำให้เกิดความแตกต่างของการสร้างตัวของผู้ประกอบการ

ถ้าเกิดในสหรัฐอเมริกา การให้คุณค่า กฏหมายป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา และสภาพแวดล้อมของการผลักดันวิสาหกิจขนาดเล็ก มีมากกว่าประเทศอื่นๆ

ถ้า Mark Zuckerberg เกิดในประเทศไทย จะถูกบริษัทใหญ่ๆ เอาไอเดียไปทำ และ Mark อาจได้เป็นแค่หัวหน้าฝ่าย IT

ศักยภาพของคนพัฒนาได้ แต่สิ่งแวดล้อมของมันต่างหากที่ต้องเปลี่ยน หากเราอยากจะสู้ชาติที่พัฒนาแล้วได้

  • โค้ชซัน กระทรวง  จารุศิระ