คุณเชื่อหรือไม่ คุณสามารลงทุนในหุ้นได้ดีกว่า ให้ผู้จัดการกองทุนดูแล - supertraderrepublic

คุณเชื่อหรือไม่ คุณสามารลงทุนในหุ้นได้ดีกว่า ให้ผู้จัดการกองทุนดูแล

ลงทุนในกองทุนดี หรือ ลงทุนในหุ้นดี นิคงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยว่าแบบไหนดีกว่า ถึงแม้ว่าจะนำไปลงทุนในหุ้นเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างกันพอสมควร

การลงทุนให้หุ้น คือ การเป็นเจ้าของหุ้น อาจได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา และเงินปันผล

การลงทุนในกองทุน คือ การที่บริษัทจัดการกองทุน ที่มีความชี่ยวชาญ ได้รวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายคน แล้วนำเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามนโยบายกองทุนนั้น อาจได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา และเงินปันผล

นี่คือข้อแตกต่าง ของการลงทุนทั้ง 2 แบบ ซึ่งปัจจุบัน การลงทุนในหุ้นหลายๆ คนมองว่าเสี่ยง เลยเอาเงินไปฝากในกองทุนให้ผู้จัดการกองทุนดูแลเพราะผู้ดูแลกองทุน น่าจะมีความรู้ สามารถลงทุนได้ดีกว่า แต่คุณเชื่อหรือไม่ ถ้าคุณมีความรู้ คุณสามารถลงทุนได้ดีกว่าผู้จัดการกองทุนเสียอีก แล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนด้วย ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

ถึงแม้การลงทุนในหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลใหดีก่อนการลงทุน ข้อมูลที่จัดทำขึ้นนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนักลงทุน ในการวางแผนทางการเงินต่อไป