รูปแบบแท่งเทียนที่ผู้ศึกษา Basic Technical ต้องรู้

275 Views

แท่งเทียนต่าง ๆ ที่ถูกพล็อตขึ้นมาเป็นกราฟ เพื่อให้เหล่านักเก็งกำไร ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อลงทุน ซึ่งแท่งเทียนนั้น มีทั้ง ☑️ สีเขียว ☑️ สีแดง ☑️และสีเหลือง

ซึ่งหนึ่งแท่งเทียนประกอบไปด้วยข้อมูล 4 อย่างคือ

ราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด และ ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 1 แท่งเทียน = ราคาใน 1 วัน

เราจะไปดูกันว่าความแตกต่างกันเกิดขึ้นจากอะไร และแต่ละแท่งมีมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

Monkey Money