10 แท่งเทียนน่าจดจำ - supertraderrepublic

10 แท่งเทียนน่าจดจำ

รู้หรือไม่…แท่งทียน หรือ Candlestick แท่งเทียนราคา ที่เราใช้ดูในกราฟนั้น ทั้งเขียว แดง เหลือง มันมีรูปแบบเฉพาะเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของราคาอนาคตได้ด้วยนะ ปัจจุบันมีมากมายหลายร้อยรูปแบบ แล้วแบบไหนบ้างนะที่จำเป็นต้องรู้ วันนี้ทาง SPTR ได้รวมรวบ 10 รูปแบบแท่งเทียนที่มือใหม่จำเป็นต้องรู้มาให้ดูกัน

เริ่มแรกเราต้องมารู้จักส่วนประกอบของแท่งเทียนกันก่อนนะคะ ว่าประกอบด้วยไรบ้าง

Hammer
ลักษณะ : เป็นแท่งเทียนรูปร่างสั้นๆ มีใส้เทียนด้านล่าง (Lower Shadow) ยาวอย่างน้อย 2 เท่าของรูปร่าง
แนวโน้ม : บอกถึงแรงขายช่วงแรก แต่มีการซื้ออย่างมากระหว่างวัน แนวโม้นจึงมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขั้น
Inverted Hammer
ลักษณะ : เป็นแท่งเทียนรูปร่างสั้นๆ มีใส้เทียนด้านบน (Upper Shadow) ยาวอย่างน้อย 2 เท่าของรูปร่าง
แนวโน้ม : ใส้เทียนด้นบนยาว บอกถึงแรงซื้อกลับเข้ามา มีโอกาสเปลี่ยนจากขาขั้นเป็นขาลง

Piercing Ling
ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง
-แท่งสีแดงยาวปิดต่ำ
-แท่งเขียวราคาเปิด GAP แต่สามารถขึ้นมาปิดสูงเกิน 50% ของแท่งก่อนหน้า
แนวโน้ม : มีแรงซื้อมาก ทำให้ฝ่ายขายไม่สามารถดันราคาต่อไปได้ บอกถึงโอกาสการเปลี่ยนเป็นขาขึ้น
Dark Cloud Cover

ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง
-แท่งสีเขียวยาวปิดสูง
-แท่งเขียวราคาเปิด GAP แต่ไม่สามารถลงมาปิดต่ำเกิน 50% ของแท่งก่อนหน้า
แนวโน้ม : มีแรงขายเข้ามาในวันที่สอง ตีความได้ว่าแรงซื้อถอยและอาจเปลี่ยนเป็นขาลง

Engulfing Bull
ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเขียน 2 แท่ง
-แท่งสีแดงรูปร่างเล็กกว่าแท่งสอง
-ราคาเปิด GAP DOWN แต่กลับมาปิดสูงกว่าและคลุมแท่งก่อนหน้า
แนวโน้ม : ราคาถึงแม้จะเปิดต่ำมาก แต่สามารถกลับมาปิดสูงได้ในเวลาถัดมา บอกถึงการเปลี่ยน Sentiment จากลงไปขึ้น
Engulfing Bear
ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเขียน 2 แท่ง
-แท่งสีเขียวรูปร่างเล็กกว่าแท่งสอง
-ราคาเปิด GAP UP แต่กลับมาปิดต่ำกว่าและคลุมแท่งก่อนหน้า
แนวโน้ม : การปิดสูงเปิดต่ำของแท่งที่สองบอกถึงแรงซื้อไม่พอ และแรงขายเข้ามาให้ระวังอาจเปลี่ยนเป็นขาลง

Bullish Harami
ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง
-แท่งสีแดงรูปร่างยาว
-แท่งสีเขียวรูปร่างเล็กและอยู่ภายในรูปร่างแท่งแดง
แนวโน้ม : บอกถึงการเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เพราะแรงขายเริ่มหมดและแรงซื้อมาแทน
Bearish Harami
ลักษณะ : ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง
-แท่งสีเขียวรูปร่างยาว
-แท่งสีแดงรูปร่างเล็กและอยู่ภายในรูปร่างแท่งเขียว
แนวโน้ม : บอกถึงแรงซื้อที่แผ่วลง แรงขายที่ต้านไม่ให้ราคาไปต่อในวันถัดไป ราคาอาจปรับตัวลงในวันถัดไป

Doji (เขียว)
ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง
-แท่งสีแดงยาวปิดต่ำ
-แท่งสองราคาเปิด GAP ลง มีแต้ใสเทียน ราคาเปิด-ปิดอยู่ในระดับเดียวกัน
แนวโน้ม : แรงขายที่มีมากเริ่มอ่อนตัว แรงซื้อเข้ามาในวันถัดไปทำให้ราคาเกิดความสมดุลและอาจเปลี่ยนทิศทาง
Doji (แดง)
ลักษณะ : ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง
-แท่งสีเขียวยาวปิดสูง
-แท่งสองราคาเปิด GAP ขึ้น มีแต้ใสเทียน ราคาเปิด-ปิดอยู่ในระดับเดียวกัน
แนวโน้ม : อาจมีแรงขายซ่อนอยู่ ดูจากราคาไม่สามารถไปต่อได้ มีโอกาสลงในวันถัดไป