0399 บทที่ 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้น โดย ภูมิรพี ออตยะกุล - supertraderrepublic