0303 ความรู้ตลาด FOREX โดย ดร.เอก ดำเนินเกษม 23-02-2019 - supertraderrepublic