0259 08-09-2018 เทคนิค Swing Trade By โค้ชตฤณ - supertraderrepublic