0227 24-03-2018 การนับเวฟอย่างง่าย คุณเบส - supertraderrepublic