0219 13-01-2018 เทคนิคหุ้นเล็ก และ Warrant #1 โค้ชเก๋หญิง - supertraderrepublic