0126 คุณเต๋ การแกะงบเบื้องต้น - supertraderrepublic